Fasnacht

Het hoogtepunt van het jaar voor een tamboer in Basel is de Fasnacht. De Fasnacht is het Basler carnaval. Dit feest begint in het weekend van zes weken voor Pasen. Een week na het carnaval dat in Nederland wordt gevierd. Tijdens de Fasnacht is de muzikant gemaskerd en gekostumeerd. De maskers die men draagt, hebben van origine een betekenis: ze stellen de voorvaderen voor die 'unfinished business' hebben af te handelen. Tegenwoordig dienen ze meer ter aankleding van het gehele festijn.

Op zaterdagavond begint de Fasnacht met guggemusik in de plaatselijke cafés. De guggemusik is vergelijkbaar met dweilorkestmuziek. De guggemusik-groepen bestaan uit slagwerk en koperblazers en hebben een repertoire van bekende melodietjes.

Zondagmiddag om vijf uur worden alle afgedekte lantaarns naar het vertrekpunt van de Morgenstreich gebracht. Tijdens het vervoer van de lantaarns wordt het geheel begeleid door pijpermuziek. De lantaarns zijn een soort van lampionnen en zijn soms wel drie meter hoog. Op de lantaarns staat een ‘sujet’ afgebeeld. Dit sujet (thema) drijft op komische wijze de spot met een actualiteit van het afgelopen jaar. Tot aan de Morgenstreich wordt dit onderwerp geheim gehouden. De lantaarns worden gemaakt door de vele verenigingen die Basel kent.

Maandagochtend, rond drie uur ‘s nachts, begint de binnenstad van Basel vol te lopen met duizenden mensen publiek. In elke straat en elk steegje staan gemaskerde en gekostumeerde 'cliquen' (verenigingen) met hun tamboers, pijpers, tamboer-majoors en lantaarns opgesteld. Maandagmiddag begint de cortège. Dit is een optocht waarin wordt meegedaan door praalwagens, cliquen en guggemusik. Het grootste gedeelte van de optocht bestaat uit cliquen. De cortège gaat door tot in de loop van de avond. Deze optocht is zo groot dat geen enkele keer dezelfde clique voorbij komt.

Dinsdag is Kinderfasnacht. Tijdens de kindercortège spelen kinderen de hoofdrol. Deze happening doet niet onder ten opzichte van die optocht van de dag ervoor. Op woensdag, de laatste Fasnachtdag, is er net als op maandag een grote optocht. Na deze dag zal om 4 uur `s nachts de Fasnacht beëindigd worden met het doven van de lantaarns.